Droy'yn (Elfen)

In de reeks Elfen

5 De dynastie van de zwarte elfen
10 Zwarte elf, somber hart