De Grote Stripmakers Enquête 2023


Op zaterdag 3 juni werden in het Allard Pierson Museum onder bezielende leiding van Jos van Waterschoot én initiatiefnemer Aimée de Jongh de resultaten van 'De Grote Stripmakers Enquête 2023' gepresenteerd.

Dit onderzoek was ingesteld door Aimée de Jongh omdat ze graag de stand van zaken bij de stripmakers in Nederland in kaart wilde brengen. Het boekje bevat de resultaten van een volledig anoniem onderzoek dat plaatsvond tussen december 2022 en februari 2023 onder maar liefst 244 deelnemers uit de sector. Het onderzoek geeft inzicht in de identiteit van de makers, het soort werk, de jaarlijkse inkomsten, de toekomstvisie .... en de verbeterpunten.

De resultaten waren op onderdelen schokkend: ...
Het onderzoeksrapport is volledig te downloaden van Aimée d'r site.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst, samengesteld door Jos van Waterschoot is online beschikbaar.

Bron: www.stripdagenhaarlem.nl

Striphens