Neil Edwards

Reeks Functie(s)
45 [Forty-Five] Tekeningen
Action Comics Cover
The Amazing Spider-Man 2: Prelude Tekeningen
The Amazing Spider-Man Tekeningen
Amazing Spider-Man: The Movie Tekeningen
Apex Legends: Overtime Tekeningen
Assassin's Creed (Deux royaumes - Série 2) Tekeningen, Inkting
Assassin's Creed (Titan Comics) Tekeningen, Inkting, Cover
Assassin's Creed: Reünie Tekeningen, Inkting
Assassin's Creed: Vuurproef Tekeningen, Inkting
Assassin's Creed: Zonsondergang Tekeningen, Inkting
Astonishing X-men Tekeningen
Avengers Assemble Tekeningen, Inkting
Captain America: First Vengeance Tekeningen
Dark Avengers Tekeningen
DC Comics - Le meilleur des super-héros Tekeningen
Doctor Spektor: Master of the Occult Tekeningen, Inkting
Fantastic Force Tekeningen
Fantastic Four Tekeningen
Fantastic Four by Jonathan Hickman Tekeningen
Fantastic Four by Jonathan Hickman Omnibus Tekeningen
Green Lantern Corps Tekeningen
Herc Tekeningen
Humo presenteert (Marvel) Tekeningen
Infinity Tekeningen, Inkting
Infinity: Heist Tekeningen, Inkting
Infinity: Heist/The Hunt Tekeningen, Inkting
Iron Man 2.0 Inkting
Iron Man: Fatal Frontier Tekeningen
JSA vs. Kobra Tekeningen
Justice League Tekeningen
Justice League - Rebirth (Lion) Tekeningen
Justice League of America Tekeningen
Lobo Cover
Marvel comics - Le meilleur des super-héros (Hachette) Tekeningen
Marvel's The Avengers: Black Widow Strikes Tekeningen
The Mighty Avengers Tekeningen
Revolutionary War: Knights of Pendragon Cover
Savage Wolverine Tekeningen
Scarlet Spider Tekeningen
Shadowman (Valiant) Tekeningen, Inkting
Spider-Man: Season One Tekeningen
Storm (Marvel) Tekeningen
Superman Cover
Superman: Lois and Clark Tekeningen
Tank Girl: World War Tank Girl Editor
Thanos: A God Up There Listening Tekeningen, Inkting
Warriors Three Tekeningen, Cover
What If? Age of Ultron Tekeningen
X-Factor Tekeningen
X-Men: Summers and Winter Tekeningen
X-Men: The Exterminated Tekeningen