Algemene voorwaarden

StripINFO.be is een hobbyproject dat door een team stripliefhebbers gerund wordt om het leven van ook andere stripliefhebbers aangenamer te maken.

Momenteel is het gebruik van de site helemaal gratis en alle functionaliteit die nu gratis is zal dat ook steeds blijven. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot de toegang tot algemene reeks- en stripinformatie, het toevoegen en verbeteren van gegevens en het beheren van de eigen stripcollectie.

Om interactie met de gegevens mogelijk te maken is registratie verplicht. Leden die zich registreren gaan door zich te registreren akoord met het invullen van bepaalde gegevens waaronder, maar niet noodzakelijk gelimiteerd tot het e-mail adres. stripinfo.be verbindt zich ertoe deze gegevens niet door te geven aan derden zonder schriftelijke toestemming van de geregistreerden. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking van de website, zoals voor het deelnemen aan wedstrijden.

StripINFO.be gebruikt cookies om de gebruikers ingelogd te houden. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden niet gebruik om de gebruiker te volgen of informatie te vergaren.
Cookies geplaatst door derden waaronder, maar niet gelimiteerd tot Google, Facebook, Twitter, maken geen onderdeel van deze site uit en vallen dus ook buiten onze verantwoordelijkheid en worden niet geregistreerd door de website.

Leden die zich registreren gaan er ook mee akkoord dat zij geen aanspraak kunnen maken op auteursrechten op de door hen toegevoegde gegevens. Deze gegevens worden gratis ter beschikking gesteld van bezoekers van de site. Indien StripINFO.be inkomsten uit advertenties of andere methodes verwerft, dient dit voor het dekken van de werkingskosten. Leden kunnen geen aanspraak maken op een deel van deze inkomsten op de door hen ingegeven gegevens. Het ter beschikking stellen van adresgegevens zal nooit ter sprake kunnen zijn.

StripINFO.be verbindt zich er toe de site en functionaliteit die het nu ter beschikking stelt volledig gratis beschikbaar te houden, maar kan daar geen garanties over geven. Mocht de site, om welke reden dan ook, stopgezet worden, kunnen leden geen schadevergoeding vragen voor het eventuele verlies van gegevens. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om dergelijke situaties te voorkomen. Bovendien zal dit tijdig aangekondigd worden en mogelijks manieren voorzien worden om gegevens te exporteren. Weest hier te allen tijde op voorbereid en maak geregeld een backup van je collectie!

StripINFO.be noch de medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook dat mogelijk zou worden veroorzaakt door het gebruik van deze website.