Michael Atiyeh

Pseudoniemen: Mike Atiyeh

Reeks (alfabetisch) Functie(s)   
Akaneiro Kleuren
All-Star Western Kleuren, Kleuren cover
Anthem (Dark Horse) Kleuren
Assassin's Creed: Valhalla - Forgotten Myths Kleuren
Assassin's Creed: Valhalla - Song of Glory Kleuren
The Ballad of Sleeping Beauty Kleuren
Batman/Superman: World's Finest Kleuren cover
Batman: Legends of the Dark Knight Kleuren
Batman: Night of the Owls Kleuren
Blackest Night: The Flash Kleuren, Kleuren cover
Captain America & the Falcon Kleuren, Kleuren cover
Captain America Comics Kleuren cover
Conan Omnibus Kleuren
Conan the Avenger Kleuren
Conan the Slayer Kleuren, Kleuren cover
CrossGen Chronicles Kleuren, Kleuren cover
Crossgenesis Kleuren
The Darkness Compendium Kleuren
DC Comics - Le meilleur des super-héros Kleuren
DC Universe: Legacies Kleuren
Deadshot Kleuren
Dragon Age (Dark Dragon Books) Kleuren
Dragon Age: Blue Wraith Kleuren
Dragon Age: Dark Fortress Kleuren
Dragon Age: Deception Kleuren
Dragon Age: Knight Errant Kleuren
Dragon Age: Magekiller Kleuren
Dragon Age: Those Who Speak Kleuren
Dragon Age: Until We Sleep Kleuren
Earth 2: World's End Kleuren
EVE: Valkyrie Kleuren
Far Cry: Rite of Passage Kleuren
The First Kleuren
Flashpoint: Citizen Cold Kleuren, Kleuren cover
Green Arrow Kleuren
Green Arrow/Black Canary Kleuren
Green Lantern Corps Kleuren
Groo: Friends and Foes Kleuren
Halo Omnibus Kleuren
Halo: Escalation Kleuren
Halo: Initiation Kleuren
He-Man and the Masters of the Universe: Minicomic Collection Kleuren
Indiana Jones Kleuren
Iron Man: Kiss and Kill Kleuren
Justice League / Power Rangers Kleuren cover
Kult Kleuren
Lara Croft and the Frozen Omen Kleuren
Lara Croft et le talisman des glaces Kleuren
Mass Effect: Discovery Kleuren, Kleuren cover
Mass Effect: Evolution Kleuren
Mass Effect: Evolution (Delcourt) Kleuren
Mass Effect: Foundation Kleuren
Mass Effect: Homeworlds Kleuren
Mass Effect: Homeworlds (Delcourt) Kleuren
Mass Effect: Invasion Kleuren
Mass Effect: Invasion (Delcourt) Kleuren
Men of War Kleuren
Meridian Kleuren
Mister Terrific Kleuren
My Greatest Adventure Kleuren, Kleuren cover
MySpace Dark Horse Presents Kleuren
Mystic (CrossGen) Kleuren
The Orville Kleuren
The Orville: Artifacts Kleuren
The Orville: Season 1.5 - New Beginnings Kleuren
The Path Kleuren
Predator vs. Judge Dredd vs. Aliens Kleuren
Predators Kleuren
R.e.s.t. Kleuren
Rage Kleuren
Rage (Panini Frankrijk) Kleuren
Red Hood and the Outlaws Kleuren
Red Hood and the Outlaws: Futures End Kleuren, Kleuren cover
Sabretooth Kleuren
Savage Sword Kleuren
Scion Kleuren
Shinku Kleuren, Kleuren cover
Sigil Kleuren
The Silken Ghost Kleuren
Six Million Dollar Man: Fall of Man Kleuren
Spider-Woman Kleuren
Star Wars - Chevalier errant Kleuren
Star Wars - Chevaliers de l'Ancienne République Kleuren
Star Wars - Free Comic Book Day 2005 Special Kleuren
Star Wars - Icones Kleuren
Star Wars - Le côté obscur Kleuren
Star Wars - Rebellion (Delcourt) Kleuren
Star Wars - The Clone Wars (Delcourt) Kleuren
Star Wars - The Old Republic (Delcourt) Kleuren
Star Wars Adventures (Dark Horse) Kleuren, Kleuren cover
Star Wars légendes - La collection (Hachette) Kleuren, Kleuren cover
Star Wars Legends: Clone Wars - Epic Collection Kleuren
Star Wars Legends: The Empire - Epic Collection Kleuren
Star Wars Legends: The New Republic - Epic Collection Kleuren
Star Wars Legends: The Old Republic - Epic Collection Kleuren
Star Wars Legends: The Rebellion - Epic Collection Kleuren
Star Wars Omnibus Kleuren
Star Wars Tales Kleuren
Star Wars: Boba Fett - Man With a Mission Kleuren
Star Wars: Clone Wars Kleuren
Star Wars: Darth Maul - Death Sentence Kleuren
Star Wars: Darth Vader and the Cry of Shadows Kleuren
Star Wars: Darth Vader and the Ninth Assassin Kleuren
Star Wars: Empire Kleuren
Star Wars: Hyperspace Stories Kleuren
Star Wars: Knight Errant Kleuren, Kleuren cover
Star Wars: Knight Errant - Deluge Kleuren
Star Wars: Knight Errant - Escape Kleuren
Star Wars: Knights of the Old Republic Kleuren, Kleuren cover
Star Wars: Knights of the Old Republic - War Kleuren
Star Wars: Lost Tribe of the Sith - Spiral Kleuren
Star Wars: Purge Kleuren
Star Wars: Purge - The Tyrant's Fist Kleuren
Star Wars: Rebellion Kleuren cover
Star Wars: The Clone Wars - Defenders of the Lost Temple Kleuren
Star Wars: The Clone Wars - The Smuggler's Code Kleuren
Star Wars: The Force Unleashed Kleuren
Star Wars: The Old Republic Kleuren
Star Wars: The Old Republic - The Lost Suns Kleuren
Star Wars: Vector (Dark Horse) Kleuren
Star Wars: Vector (Delcourt) Kleuren
Star Wars: X-Wing Rogue Leader Kleuren
Starcraft: Scavengers Kleuren, Kleuren cover
Starcraft: Soldiers Kleuren cover
Starcraft: Survivors Kleuren
Superman/Batman Kleuren, Kleuren cover
Ten Grand Kleuren cover
The Terrifics Kleuren, Kleuren cover
Tom Clancy's The Division: Extremis Malis Kleuren
Tomb Raider (Dark Dragon Books) Kleuren
Tomb Raider (Dark Horse) Kleuren
Tomb Raider: Inferno Kleuren
Tomb Raider: Le champignon noir Kleuren
Tomb Raider: Survivor's Crusade Kleuren
Tomb Raider: The Beginning Kleuren
War of the Green Lanterns: Aftermath Kleuren
The War That Time Forgot Kleuren, Kleuren cover
Weapon X: Days of Future Now Kleuren
Wonder Woman - L'odyssée Kleuren
World of Tanks Kleuren
World of Tanks: Citadel Kleuren
X-O Manowar (Valiant) Kleuren cover
[Prototype] Kleuren, Kleuren cover