Recensie

January Jones 8 De eerste keizer


Dylan’s Airstrip nabij Los Angeles. Waar we, een totaal over haar toeren zijnde, January Jones aantreffen. Ze uit niet alleen al vloekend haar woede, maar reageert zich ook nog eens af op haar mecanicien Rik. Die er naar goede gewoonte weer flink de kantjes afloopt. Wat is er aan de hand dat onze heldin zo als een furie te keer gaat? Wel, het zit haar echt niet mee. Niet alleen kan ze de motor van haar vliegtuig niet herstellen. Dit wegens gebrek aan reserveonderdelen. Maar tevens stopt de firma DeHaviland,de eigenaar van de Comet, tot nader order de promotietoer omheen het vliegtuig. Tot overmaat van ramp is hun financiële toestand ook niet meer je dat. Gelukkig gloort er nog wat licht aan de horizon.

http://i.imgur.com/prT2k1s.jpg

Een onbekende Chinese opdrachtgever, doet ons duo een lucratief aanbod. Beiden moeten zich melden bij een contactpersoon in Chinatown. Naar verluidt is er zelfs sprake van een reeds gestort voorschot. Uiteraard zeggen onze vrienden geen nee tegen het aanbod. Zeker niet als ze onvoorzien in het vaarwater terechtkomen van Mickey Cohen en zijn gangsterbende. Meteen een uitstekende doorslaggevende motivatie om aan de slag te gaan in het buitenland. Via Yuling, hun contactpersoon, vernemen ze dat hun opdracht hen naar China voert. Ze reizen niet per vliegtuig, maar per schip naar Sjanghai, hun voorlopige bestemming. Waar ze scherp in het oog worden gehouden, door de geheime dienst van het Japanse bezettingsleger van China. Omwille van een misverstand, in de communicatie van de geheime dienst en het leger, worden onze vrienden na een wilde achtervolging, opgepakt door de Japanners. Tot hun grote verbazing worden ze al snel weer in vrijheid gesteld. Wat is er toch aan de hand? Een vraag die niet zomaar meteen beantwoord wordt. Ondanks alle problemen omheen hun persoontje, zetten onze vrienden hun tocht verder per vliegtuig naar Manchukwo. Waar net als in China, de Japanners de plak zwaaien. Deze gaan zelfs zover in hun opzet, dat ze als een marionet in hun handen de man die als kind de laatste Keizer van China was, tot eerste keizer van Manchukwo kronen. Deze stroman heeft het plan opgevat om in navolging van Charles Lindbergh, dan wel niet de Atlantische Oceaan over te vliegen, maar routes te volgen die nog nooit door iemand werden gevlogen. Een enorme propagandastunt zoals al snel blijkt. Maar laten Rik en January zich zomaar zonder slag of stoot inpalmen door de Japanse propagandadienst?

http://i.imgur.com/BRaNtRb.jpg

Het scenario en de tekeningen zijn ontsproten aan de koker van Eric Heuvel. Hij voert ons mee in een vrij ingewikkeld verhaal dat zich afspeelt voor Wereldoorlog Twee. Meer bepaald naar de periode dat de Japanners, zich opmaakten om het Verre Oosten in te palmen. Waar niet iedereen zomaar mee akkoord gaat. Wat Eric Heuvel duidelijk laat doorschemeren in het verhaal. Zo wordt in de loop van het album hun vliegtuig, dat hen naar Manchukwo voert, beschoten door de Warlords. Machthebbers die zich onafhankelijk van het centraal gezag opstellen. Zo is er ook nog het inlandse verzet dat Rik en January opzoekt, en hen verzoekt om geen propaganda te voeren voor een misdadig regime. Dit en nog vele andere historistische weetjes worden vakkundig in het verhaal opgenomen. Wat, naar mijn inziens, soms, iets of wat de vaart uit het verhaal haalt. Toch weet Eric Heuvel, ondanks dit kleine euvel, een pracht van een avonturenverhaal op te zetten. Een verhaal waarbij Eric Heuvel het niet kan laten om in Sjanghai, even het album: ‘De Blauwe Lotus’ van Hergé aan te stippen. Niemand minder dan Kuifje en zijn onafscheidelijke Bobby passeren op de achtergrond de revue. Erics tekeningen zijn uiterst verzorgd, zijn een perfecte weergave van een tijdgebeuren dat gelukkig ver achter ons ligt. Het avontuur speelt zich, zoals we via een voetnoot op pagina drieënveertig kunnen opmaken, ergens af in de loop van 1937. Waardoor we het verhaal perfect kunnen plaatsen in de loop der geschiedenis. WG.

http://i.imgur.com/P0F69Y8.jpgDit is een recensie van een gebruiker.