Recensie

Mandalay 4 Bloedbroeders


In het verleden, beloven de tweelingbroers Lance en Alex Waters, dat ze elkaar steeds de waarheid zullen vertellen. Helaas, in de loop der jaren groeien beide broers uit elkaar en gaan ze ieder hun weg. Erger nog, tijdens de Tweede Wereldoorlog ergens in mei 1942, komen ze zelfs lijnrecht tegenover elkaar te staan in Birma. Dit tijdens de strijd om de kom van Shwegyin, waar Engelse commandotroepen, onder leiding van Lance Waters, de opmars van het Japanse leger proberen af te remmen. Om alzo, de terugtrekkende Birmaanse en Engelse troepen, de kans te geven om zich in veiligheid te brengen. Een strijd zonder genade, waarbij er alleen maar verliezers te betreuren zijn.

http://i.imgur.com/PaZ3LMu.jpg

Er is bij de Britten een nijpend tekort aan medicijnen, eten en drinken en de mannen zijn de uitputting nabij. Als er zich dan de kans voordoet, om een Japans kamp te overvallen, om alzo hun voorraden aan te vullen, twijfelen ze geen seconde. De missie slaagt wonderwel, maar net op het moment dat ze de Japanners hebben uitgeroeid, wordt de omgeving ijzig koud. Een voorteken dat Alex Waters zal opduiken. Hij is behept met demonische krachten. Die hij ontving door toedoen van tovenaar Leng, en van de monsters uit de spiegels van de bedolven stad Mandalay. Maar Alex werd buiten zijn medeweten vergiftigd door diezelfde Leng. De combinatie tussen de mythische krachten en het gif maken dat Alex langzaam maar zeker ontmenselijkt waardoor hij zijn driften en boosheid steeds moeilijker onder controle kan houden. Zijn groepje bestaande uit Birmaanse nationalisten, werkt samen met de Japanners, waardoor hij moreel verplicht is om zijn broer en diens soldaten over te leveren aan de vijand. Al snel blijkt bij aankomst in het dorp, dat Alex niet zomaar heult met de Jappen. Ze gebruiken zijn vrouw en dochtertje als drukkingsmiddel, zodat hij noodgedwongen steeds moet weerkeren naar het dorp.

http://i.imgur.com/yFbfcum.jpg

Maar wat de Japanners niet hadden kunnen voorzien is, dat familie- bloedbanden nu eenmaal sterker zijn dan ze zich kunnen voorstellen. In onderlinge samenspraak ontwerpen beide broers een plan om te ontsnappen. Als de bewakers bij het krieken van de dag Alexs hut betreden blijken zijn vrouw en dochtertje spoorloos verdwenen, samen met één der broers. Maar welke broer? Alex of Lance? Het verhaal speelt zich af op een Oosterse locatie, waarbij de scenarist handig gebruik weet te maken van een mix van historische feiten aangevuld met fictieve personen en overgoten met een flinke portie demonische fantasy. Het vertelt tevens het overtuigende levensverhaal van twee broers. Een verhaal waarbij je letterlijk en figuurlijk de koude rillingen over de rug lopen.

http://i.imgur.com/sg4cUUR.jpg

Een verhaal waarop we wel even hebben moeten wachten. Het is immers reeds van 2009 geleden dat het derde album verscheen. Nu na zeven jaar verschijnt alsnog het vierde album. Op scenario van nog steeds dezelfde scenarist, maar uitgetekend door andere tekenaars. Wat de stijlbreuk tussen dit en de overige albums verklaard. Naar verluidt is dit het afsluitende album van de serie, maar het is er wel eentje met een open einde. Dus wie weet wat de toekomst ons nog brengt. WG.Dit is een recensie van een gebruiker.