stripinfo.be wordt gratis aangeboden, maar de site in de lucht houden kost wel geld. We hebben de advertenties uitgeschakeld, maar misschien wil je overwegen de site te steunen met een gift?. Meer info?

Adler

7.77/10 #458
230 stemmen Enkel strips met minimaal 10 stemmen worden meegerekend voor de score van de reeks

Weetjes en fouten

Adler Integrale uitgaven In 2008 bracht uitgeverij Lombard de complete reeks van "Adler", de sympathieke Duitser die uit Hitler's Luftwaffe was gedeserteerd, uit in twee kloeke integrale bundels. Afgezien van de verhalen, waren de bundels voorzien van uitgebreide redactionele delen verlucht met materiaal dat niet in album vorm was verschenen. De intentie was, zoals vermeld in deel 1, om al het gepubliceerde "Adler" materiaal op te nemen, dat auteur René Sterne voor de reeks had vervaardigd. Het resultaat was één van de fraaiste integrale uitgaven die Lombard ooit uitgegeven heeft en een waardige hommage aan de vroegtijdig overleden Sterne. Echter, zoals de Engelsen het zo fraai kunnen zeggen, "No good deed goes unpunished", wat een sympathiekere manier is om te zeggen dat er een aantal onvolkomenheden en omissies te vermelden zijn over deze integrale uitgave; Foutieve vermeldingen in deel 2: - "Zonder haai geen verhaal" (pag. 291-292) gepresenteerd als 1e publicatie, echter reeds gepubliceerd in Super Kuifje nr 37, pag.42-43. - "Praatjes" (pag. 293-295) gepresenteerd in zwart/wit als 1e publicatie, echter reeds in kleur gepubliceerd in weekblad "Kuifje 30, 1987", getiteld "Allemaal kletskoek" Niet opgenomen waren de volgende korte verhalen: - "De geheimzinnige heroïsche belevenissen van de ruimte-agent" (1 pag.), gepubliceerd in "Kuifje 40 jaar strips", pag.48 - "Aan gene zijde der oorlog" (2 pag.), gepubliceerd in weekblad "Kuifje 43, 1986" - "Heerlijk water" (1 pag.), gepubliceerd in weekblad "Kuifje 11, 1987" - "Gouden bergen" (1 pag.), gepubliceerd in weekblad "Kuifje 13, 1987" - "Korte ontmoeting" (1 pag.), gepubliceerd in weekblad "Kuifje 24, 1987" - Een aantal covers en losse illustraties zoals in de loop der jaren verschenen in en op het weekblad "Kuifje", alsmede divers portfolio-, en ex-libris materiaal. De omissie van "Aan gene zijde der oorlog" is misschien wel de meest betreurenswaardige, daar het een deel van Adler's oorlogsverleden belicht, er wordt namelijk een tipje van de sluier opgelicht waarom Adler uit de Luftwaffe was gedeserteerd.

Strip(s): INT 1 Adler Integraal 1 INT 2 Adler Integraal 2
Afbeelding weetje
Geplaatst door sennim op 14/06/2013
Pagina 31: Als je de positie van de glazen op de schappen vergelijkt met die van de mandfles zal je merken dat het bovenste schap naar links opgeschoven is.

Strip(s): 3 Dood in transit
Afbeelding weetje
Geplaatst door fluiten op 17/10/2011
Pagina 27: De ton die voor het gebouw staat is weg.

Strip(s): 3 Dood in transit
Afbeelding weetje
Geplaatst door fluiten op 17/10/2011
Pagina 10: "Choum" schijnt voller te worden naarmate je er meer van drinkt.

Strip(s): 2 De schuilplaats van de Katana
Afbeelding weetje
Geplaatst door fluiten op 17/10/2011
Pagina 14: Guam, Pearl Harbor en zo bevinden zich niet in de Middellandse Zee

Strip(s): 1 Het vliegtuig van Nanga
Afbeelding weetje
Geplaatst door fluiten op 17/10/2011
Pagina 11 tot 41: De Kakatoe heeft voortdurend een ander aantal patrijspoorten

Strip(s): 1 Het vliegtuig van Nanga
Afbeelding weetje
Geplaatst door fluiten op 17/10/2011
Pagina 7: Er is een patrijspoort te weinig in het tweede prentje, net achter de cockpit

Strip(s): 1 Het vliegtuig van Nanga
Afbeelding weetje
Geplaatst door fluiten op 17/10/2011
Een weetje of fout toevoegen